За нас

„Мастер Юнити” ООД е дружество, създадено на 17.12.2002 г. със седалище гр. Варна. Предмет на дейност на дружеството е: ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение; ремонт и поддръжка на гумено-транспортни ленти; проектиране и изграждане на метални конструкции; изграждане, ремонт и поддръжка на тръбопроводи; ремонт, поддръжка и преустройство на съоръжения с повишена опасност; ремонт, почистване и поддръжка на топлообменници, кондензатори, въздуховоди.

През 2007 г. дружество „Мастер Юнити” е сертифицирано от BUREAU VERITAS по ISO 9001:2000.

През 2010 г. се извърши сертификация на дружеството и по стандарти ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.

Ние предлагаме на партньорите си професионализъм, коректност и високо качество на услугите.

Партньори