Услуги


Ремонт на механо и електрочаст на подемни кранове


 • Ремонт на редуктори
 • Ремонт спирачки и ходова част
 • Ремонт основни възли от крановете
 • Ремонт на грайфери
 • Ремонт или подмяна на ел. захранване или автоматика
 • Ремонт и поддръжка на на ел. двигатели
 • Лабораторни измервания на ел. двигатели
 • Ремонт на силово електрозахранване
 • Подмяна на грайферни и подемни въжета
 • Локализиране и отстраняване на аварии по драйверни устройства на ел. двигатели SIMOREG,SIMOVERT,SINAMICS
 • Локализиране и отстраняване дефекти по захранването, командо – контролерната и релейно– контакторната части на кранове

Дейности, свързани с поддръжката на тръбопроводи


 • подмяна, поддръжка и ремонт на тръбопроводи, колена и тройници в открит, закрит участък и естакади
 • изработка, подмяна, поддръжка и ремонт на салникови и линейни компенсатори
 • изработка, подмяна, поддръжка и ремонт на подвижни и неподвижни опори
 • поставяне и сваляне на пръстени на водопреливните шахти.
 • изработка на колена и тройници

Ремонт на котли и спомагателни съоръжения


 • Барабани на котли
 • Ремонт и подмяна на въздухоподгреватели
 • Ремонт на топлообменици
 • Ремонт на промишлена арматура в собствена база и на място
 • Проектиране и изработка на водопоказателни колонки
 • Проектиране и изработка на охладители на отбори за анализ на вода, пара и др. течности
 • Ремонт на прахо, газови и мазутни горелки.

Услуги ремонтно механичен цех


Ремонтно Механичният Цех е разположен на територията на „Девен” АД – гр. Девня, който е специализиран в ремонт и производство на резервни части за химическата промишленост, транспортни системи, детайли за машиностроенето и има възможност за разширяване обема на производство.

 • Изработка на ролки и барабани
 • Изработка на ролконосачи; прави и коритообразни
 • Изработка на валове и оси
 • Изработка на резервни части
 • Изработка на въртящи се детайли
 • Ремонт на редуктори
 • Ремонт и възстановяване на помпи и арматура
 • Изработка на болтове за брони на топкови мелници
 • Изработка на детайли по чертеж

Монтажна и механоремонтна дейност


 • Изработка и монтаж на аварийни стълби
 • Проектиране и изработка на транспортни системи
 • Ремонт и реконструкция на варови реактори за декарбонизирана вода;
 • Производство и монтаж на елементи и части за електрофилтри на въглищни котли;
 • Реконструкция на фасади на промишлени обекти
 • Ремонт на топлообменици;
 • Ремонт на газопроводи, въздуховоди и обдухващи апарати
 • Ремонт на стълби, площадки и обшивки
 • Ремонт на колони, циклони и сепаратори
 • Ремонт на помпи за гъсти течности
 • Ремонт на калорифери
 • Ремонт вентилатори

Дейност, свързана с гумено-транспортни ленти


 • Проектиране, изработка и монтаж на ГТЛ
 • Доставка и подмяна на главни части по транспортьорите: барабани, редуктори, ролконосачи, ролки, съединители и др.
 • Доставка и подмяна на гумени платна, чрез гореща и студена вулканизация
 • Текуща поддръжка на ГТЛ, включително обличане на барабани с гума